Programok

Közösségi régészet az újhelyi várban

info heading

info content


Petőfi Irodalmi Múzeum – Kazinczy Ferenc Múzeum - Sátoraljaújhely

3980 Sátoraljaújhely, Dózsa György utca 11.

06 47 322 351

http://www.kazinczymuzeum.hu/

Sátoraljaújhely, Várhegy, régészeti feltárás területe

2017.05.26 9.00 – 14.00 óra között

középiskolások és fiatal felnőttek számára

Előzetes jelentkezés szükséges, illetve terepi öltözet, biztonságos, zárt lábbeli.

A régészet napja idei programjához kapcsolódóan a Kazinczy Ferenc Múzeum a közösségi régészet területén alkalmazott gyakorlatát kívánja bemutatni és folytatni. A sátoraljaújhelyi középkori vár kutatása mögött több év óta formálódik egy olyan, önkéntesekből álló, változó létszámú csoport, melynek tagjai saját szabadidejüket felhasználva kapcsolódnak be a vár régészeti munkálataiba. A kutatási program jó példája annak, hogy egy tudományos régészeti feltárás hogyan válhat közösségteremtő erővé, s hogyan erősítheti a régészeti lelőhelyek és műemlékek iránti társadalmi szerepvállalást. A „közösségek régen és ma” programban bemutatnánk a középkori vár történeti dimenzióit, az egykori közösségeket, melyek lakták, használták, élték a várat, ugyanakkor bemutatnánk napjaink közösségét, mely fontosnak érzi a vár kutatásának, megőrzésének és utókorra történő átörökítésének ügyét. Egy olyan, aktív cselekvő közösséget, melyet a régészet ügye hozott össze. A múzeumi előadások, foglalkozások, gyermek játszóházak és a várról szóló kiállítás a középkor világát mutatná be, míg a terepen, a várban régészek irányításával bárki bekapcsolódhat a régészet napján a feltárási munkálatokba, a dokumentálásba, fotózásba, rajzolásba, csomagolásba, vagy a bontásba, aktív résztvevőjévé válva egy középkori vár kutatásának.

Programvezető: Dr. Ringer István régész, múzeumigazgató