Régészet Napja a Völgységi Múzeumban

15:30-17:00 Dr. habil. Türk Attila (Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK, Régészettudományi Intézet, Magyar Őstörténeti és Honfoglalás Kori Régészeti Tanszék): Összefoglaló a magyar őstörténetről és a honfoglalás kori régészet legújabb eredményeiről

A korai magyar történelem ‒ közkeletűbb nevén a magyar őstörténet ‒ az írott adatokat tekintve forrásszegény kutatási terület. Így a régészet, mint rohamosan gyarapodó forrásanyagú tudományág, kiemelkedő jelentőséggel bír e téren. A régészet számára a korai magyar történelemmel kapcsolatos alapvető kérdés az, hogy Eurázsia kora középkori régészeti anyagából mi kapcsolható a magyarság elődeihez? Ennek eldöntéséhez elengedhetetlen viszonyítási támpontot jelent a honfoglalás kori régészet és annak legújabb eredményei. A tárgyi hagyaték történeti értékelése természetesen számos nehézséget rejt magában. Fontos ugyanakkor hangsúlyozni, hogy a régészet esetében nem pusztán a forrásanyag, hanem a kutatási módszerek terén is jelentős bővülésével számolhatunk, elsősorban bioarcheológiai kutatásoknak köszönhetően.

Az utóbbi évek régészeti eredményei alapján az Urál és a Kárpátok közötti régió hagyatékában olyan, jól körülhatárolható lelőhelycsoportok rajzolódnak ki, amelyek egyszerre mutatnak kapcsolatot a Kárpát-medence, illetve a Volga-Urál régió kora középkori hagyatékával. Ezek alapján újabb információkat kapcsolhatunk a magyarok elődeinek feltételezett vándorútjához. A keleten maradt magyarok kérdése eddig kevésbé volt kutatott, de nemrégiben jelentős eredmények születtek itt is.

Az elmúlt 10 évben a Pázmány Péter Katolikus Egyetem vezetésével és finanszírozása mellett a magyar őstörténet régészeti kutatása új lendületet vett és nemzetközi jelentőségű eredményeket ért el, a Pázmány pedig a téma hazai kutatási központjává vált.

17:00-18:00 dr. Szabó Máté (HUN-REN Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézet): Repülés a múltba

Az előadásokon és a bemutatókon a részvétel díjtalan, de előzetes bejelentkezéshez kötött az alábbi elérhetőségeken, illetve a múzeumban személyesen nyitvatartási időben. Telefon: 06 74 451 342. E-mail: volgysegimuzeum.bonyhad@gmail.com

9:00-16:00 Szabó Tibor (Völgységi Múzeum) és dr. Farkas István Gergő (Völgységi Múzeum): Interaktív foglalkozás gyermekeknek, fiataloknak, kincskeresés, buzogány készítés, Mi a régészet? játékos előadás

A buzogány készítő foglalkozáson a részvétel díja 2.000 Ft / fő.

dátum

máj 31 2024
Expired!

időpont

09:00 - 18:00

Helyszín

Bonyhád
Völgységi Múzeum

Szervező

Völgységi Múzeum
Phone
06 74 451 342
Email
volgysegimuzeum.bonyhad@gmail.com
Honlap
https://volgysegi-muzeum.hu/