Program naptár

Nincs esemény!

Régészet Napja 2024

Régészet Napja 2024 – Korlátlan régészet: határokon átnyúló történetek

 

Kiegészítő rendezvény:

Régészet Éjszakája – A régészet sötét oldala

A Magyar Régész Szövetség 2024-ben is meghirdeti a Régészet Napját és ezúttal ismét a Régészet Éjszakáját is.

Időpont: 2024. május 31. – június 2. (péntek-vasárnap)

A magyar régészet történeti okok és a tudomány módszertani sajátosságai miatt is, főként az egész Kárpát-medencét hivatott vizsgálni, bár ez a földrajzi és történelmi egység időről-időre számos országhatáron ívelt és ível át ma is. Alapos és tudományos igényű kutatás csak a különböző országok kutatóinak összefogásával valósulhat meg.

A Régészet Napja 2024 központi témájául a Magyar Régész Szövetség elnöksége a „Korlátlan régészet: határokon átnyúló történetek” címet javasolja. A sokféleképpen értelmezhető tematika nagy szabadságot biztosít a csatlakozó intézményeknek és közösségeknek a különféle programok szervezésére és a régészethez kapcsolódó határterületek, együttműködési lehetőségek feltérképezésére, legyen szó akár kísérleti régészetről, akár történelmi újrajátszásról.

A magyar régészet történeti okok és a tudomány módszertani sajátosságai miatt is, főként az egész Kárpát-medencét hivatott vizsgálni, bár ez a földrajzi és történelmi egység időről-időre számos országhatáron ívelt és ível át ma is. Alapos és tudományos igényű kutatás csak a különböző országok kutatóinak összefogásával valósulhat meg. A közös múlt a tudomány révén nem elválaszt, hanem összeköt bennünket, itt élő népcsoportokat. Kutatásaink pedig még ennél is messzebre visznek, hiszen számos honi régész kolléga kutat szerte a világban, jóval e földrajzi határokon túlnyúlóan is. Ebben a szellemben kívánjuk életre hívni az idei rendezvényt.

Szakmánkban kiemelten fontos hangsúlyt fektetni a különböző tevékenységek, tudományterületek közötti kooperációra, az egymást gazdagító tudásátadásra és -cserére. Fontos a felismerés, hogy a történeti múlt vizsgálatában a hagyományos régészeti módszerek mellett tere és helye van a nagyközönség bevonásának. A különböző régészeti, történelmi tevékenységek életre keltése a régészeti helyszíneket vonzóbbá és emlékezetesebbé teszi, a nagyközönség számára pedig lehetőséget kínál arra, hogy személyes szinten is kapcsolatba kerülhessen a múlttal.

A kísérleti régészet, a történelmi újrajátszás, a különböző rekonstrukciós technikák lehetővé teszik a kutatók számára, hogy az ősi technológiákra, technikákra és életmódokra vonatkozó hipotéziseket és elméleteket gyakorlatias módon teszteljék, miközben mindezek hatékony oktatási eszközként is szolgálnak. Az interpretációban, rekonstrukciókban való részvétellel, azok megfigyelésével, tehát az élményszerzéssel az emberek mélyebben megismerhetik és megbecsülhetik a múltat, továbbá betekintést nyerhetnek az ősi kultúrák életébe és tapasztalataiba. Ez elősegítheti a régészet és az örökségvédelem iránti nagyobb érdeklődést és közösségformálást.

Idén a Régészet Napjának tematikája erre az együttműködésre kíván lehetőséget teremteni.

A rendezvény kiegészül a korábbi években is megrendezett „Régészet Éjszakája” eseménnyel is, amely főként a felnőtt közönséghez szól, és amelynek alcíme idén is „A régészet sötét oldala”.

A sötét oldal szintén egyfajta idea, amely értelmezhető a fény/sötétség ellentétével, szerepével és szimbolikájával, a világossággal, az éjszakával, a csillagokkal, az alvilággal, a halállal, az erőszakkal, a titkokkal, a tabukkal és a szexualitással, a bűnözéssel, a félelemmel és borzongással, a mágiával, a cselszövésekkel, a háborúkkal, a természeti katasztrófákkal is. De akár az illegális tevékenységekkel kapcsolatban is várjuk a programjavaslatokat.

Javasoljuk, hogy a Régészet Napjához és Éjszakájához csatlakozó intézmények az ajánlott témakörhöz kapcsolódóan tervezzék rendezvényeiket: ha van rá biztonságos lehetőség, minél több élő, kültéri esetleg beltéri programot szervezzenek. A Régészet Napja rendszerint jó lehetőséget teremt régészeti tematikájú túrák és kirándulások szervezésre is. Ahol élő találkozásra nincs mód, ott az elmúlt években egyre több lehetőséget kínáló online eseményekkel kapcsolódjanak az idei programokhoz.

A Magyar Régész Szövetség, mint a programsorozat központi felelőse, most is létrehozza a Régészet Napjához kapcsolódó internetes felületét – ezen az egyes programok elérhetőek és kereshetők lesznek.

Idén is javasoljuk továbbá a „Pro Archaeologia” régészeti értékmentő díj átadását minden településen, ahol a helyi intézmények megrendezik a Régészet Napját – ehhez ismét küldünk oklevélsablont az intézményeknek.

 

Jó böngészést kívánnak 2023-as Régészet Napja szervezői:

Dr. Tankó Károly, a Magyar Régész Szövetség elnöke

Dr. Zatykó Csilla, a Magyar Régész Szövetség alelnöke

Szabó Orsolya, régész, a Magyar Régész Szövetség elnökségi tagja

Antoni Dániel, régészhallgató, a Közösségi Régészeti Egyesület támogatója

Font Ágnes, régész

Gergácz Rebeka, régész, a Magyar Régész Szövetség tagja

Győri Tibor, a Közösségi Régészeti Egyesület támogatója

Győri-Pórszász Anna, régész

Kovács Zoltán, a Közösségi Régészeti Egyesület tagja

Vindus Melinda, a Magyar Régész Szövetség tagja

 

 

Külön, hatalmas köszönet:

Pazirik Informatikai Kft. munkatársainak!

Résztvevő intézmények